Anläggning

Din trädgård - Ditt visitkort


Plantering träd i kant av rostfritt material.

Kallmur byggd med  befintligt stenmaterial från området.

Anläggning


Anläggning av trädgårdar, innegårdar, parker, industrimark, bostadsområde mm.


  • Markarbete:

marksten, skiffer, murar, terassering, dammar, dagvattenanläggningar och asfalt.


  • Gräsmattor.


  • Plantering:

planteringsförslag.
Rotavdrag gäller: dränering, vatten, avlopp och altaner vid hus samt snöskottning av tak.


Rutavdrag gäller: gräsklippning och skötsel av trädgård.Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!Copyright © All Rights Reserved