Anläggning

Din trädgård - Ditt visitkort

 

Plantering träd i kant av rostfritt material.

Kallmur byggd med befintligt stenmaterial från området.

Anläggning

 

Anläggning av trädgårdar, innegårdar, parker, industrimark, bostadsområde mm.

 

  • Markarbete:

marksten, skiffer, murar, terassering, dammar, dagvattenanläggningar och asfalt.

 

  • Gräsmattor.

 

  • Plantering:

planteringsförslag.

 

 

 

Rotavdrag gäller: dränering, vatten, avlopp och altaner vid hus samt snöskottning av tak.

 

Rutavdrag gäller: gräsklippning och skötsel av trädgård.

 

 

Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!

 

 

Copyright © All Rights Reserved