Produkter

Din trädgård - Ditt visitkort


Produkter


Nytänkande inom planteringskärl.


Vi är ensam återsäljare i Sverige för internationella företaget Green City produkter.

Green City produkter har isolerande luftspalt som gör att du kan använda planteringskärlen/amplarna året om.

Planteringskärlsutformningen liknar nartursten. Hållbarheten bättre än cement men bara en tredjedel av vikten.  • Vi planterar, driver växterna i växthus och leverar till plats.


  • Vi har även skötsel och vattning.


  • Högklassig matjord: harpad, analyserad, godkänt för Park och Natur i Görteborg.

Planteringskärl av corténstål

Betongrör


Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!Copyright © All Rights Reserved