Underhåll

Din trädgård - Ditt visitkort


Underhåll


Vi har lång erfarenhet av underhållsarbete inom alla grönområden. Både i den kommunala och privata sektorn. Vi arbetar med totala entreprenörskap eller ett enskilda uppdrag.

Underhåll och skötsel av grönområden;


  • trädbeskärning/hamling,
  • trädfällning, 
  • gräsklippning,
  • slåtter,
  • ogräsrensning,
  • snöröjning,
  • gravvård,
  • lekplatsbesiktning mm.


Lekplatsbesiktning görs alltid  av utbildad personal.

Vi är ett företag med utbildade arborister(trädmästare)/trädfällare.
Rot-avdrag gäller: dränering, vatten, avlopp och altaner vid hus samt snöskottning av tak.

Rut-avdrag gäller: gräsklippning, skötsel av trädgård.'Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!Copyright © All Rights Reserved