Skötsel

Din trädgård - Ditt visitkort


Skötsel


Vi är proffs inom skötsel!

Vi har lång erfarenhet av underhållsarbete inom alla grönområden. Både i den kommunala och privata sektorn. Vi arbetar med totala entreprenörskap eller ett enskilt uppdrag.

Skötsel av grönytor eller andra trädgårdsanläggningar tillhör arbeten som tar mycket tid av Dig/Din personal, skärskild under sommarmånaderna.


Tänk ekonomiskt! Det blir billigare att anlita ett professionellt företag istället.


Underhåll och skötsel av grönområden; trädbeskärning/hamling, trädfällning, gräsklippning, slåtter, ogräsrensning, snöröjning, lekplatsbesiktning mm.

Lekplatsbesiktning görs av utbildad personal.


Vi är ett företag med utbildade arborister (trädmästare)/trädfällare.

Naturligtvis är vi helförsäkrade och godkända av arbetarskyddsstyrelsen för friklättring och arbete med motorsåg i träd.


Rotavdrag gäller: dränering, vatten, avlopp och altaner vid hus samt snöskottning av tak.


Rutavdrag gäller: gräsklippning och skötsel av trädgård.Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!Copyright © All Rights Reserved