Skötsel

Din trädgård - Ditt visitkort

 

Skötsel

 

Vi är proffs inom skötsel!

Vi har lång erfarenhet av underhållsarbete inom alla grönområden. Både i den kommunala och privata sektorn. Vi arbetar med totala entreprenörskap eller ett enskilt uppdrag.

Skötsel av grönytor eller andra trädgårdsanläggningar tillhör arbeten som tar mycket tid av Dig/Din personal, skärskild under sommarmånaderna.

 

Tänk ekonomiskt! Det blir billigare att anlita ett professionellt företag istället.

 

Underhåll och skötsel av grönområden; trädbeskärning/hamling, trädfällning, gräsklippning, slåtter, ogräsrensning, snöröjning, lekplatsbesiktning mm.

Lekplatsbesiktning görs av utbildad personal.

 

Vi är ett företag med utbildade arborister (trädmästare)/trädfällare.

Naturligtvis är vi helförsäkrade och godkända av arbetarskyddsstyrelsen för friklättring och arbete med motorsåg i träd.

 

Rotavdrag gäller: dränering, vatten, avlopp och altaner vid hus samt snöskottning av tak.

 

Rutavdrag gäller: gräsklippning och skötsel av trädgård.

 

 

Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!

 

 

Copyright © All Rights Reserved