VA

Din trädgård - Ditt visitkort

 

Vatten och Avlopp

 

Kompletta lösningar inom vatten- och avlopp!

Vi tar hand om allt;

 

  • vatten, avlopp, dagvatten, el och tele
  • kontakten med myndigheter
  • infiltrationsanläggningar
  • trekammarbrunnar, plast eller betong
  • pumpbrunnar
  • återställning av mark

 

 

 

 

Rotavdrag gäller: dränering, vatten, avlopp och altaner vid hus samt snöskottning av tak.

 

Rutavdrag gäller: gräsklippning och skötsel av trädgård.

 

 

Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!

 

 

Copyright © All Rights Reserved