Produkter

Produkter

Plantering

Vi planterar, driver växterna i växthus och leverar till plats.

Skötsel

Vi har även skötsel och vattning av din trädgård, bostadsområde, företag eller förening

Material

Högklassig matjord: Harpad, analyserad, godkänd för park och natur i Göteborg.

Dekorsten

Trä flis

Sten mm

Nytänkande inom planteringskärl.

Green City produkter har isolerande luftspalt som gör att du kan använda planteringskärlen/amplarna året om.

Planteringskärlsutformningen liknar nartursten. Hållbarheten bättre än cement men bara en tredjedel av vikten.

ROTAVDRAG GÄLLER


Dränering, vatten, avlopp och altaner vid hus samt snöskottning av tak.

RUTAVDRAG GÄLLER

Gräsklippning och skötsel av trädgård.

Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!