Snickeri

Snickeri

Mindre snickerier

Altaner

Grindar

Staket

Trappor

Friggebodar

Carport

mm

Vi har en skicklig snickare med lång och bred erfarenhet som utför mindre snickeriarbeten. Det mesta går att ordna

ROTAVDRAG GÄLLER


Dränering, vatten, avlopp och snickerier 

RUTAVDRAG GÄLLER


Gräsklippning och skötsel av trädgård. 

Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!