Underhåll

Underhåll

Underhållsarbete

Gräsklippning

Slåtter

Ogräsrensning

Kantsten rensning

Häckklippkning

Vattning

Plantering

Arborist

Trädfällning

Beskärning/ hamling

Vi är ett företag med utbildade arborister (trädmästare)/trädfällare.

Naturligtvis är vi helförsäkrade och godkända av arbetarskyddsstyrelsen för friklättring och arbete med motorsåg i träd.

Snöröjning

Skottar tak, gångar, terraser mm.

Snöröjning med maskin av vägar, trotoarer och parkeringar mm

Vi är proffs inom skötsel!

Vi har lång erfarenhet av underhållsarbete inom alla grönområden. Både i den kommunala och privata sektorn. Vi arbetar med totala entreprenörskap eller ett enskilt uppdrag.

Skötsel av grönytor eller andra trädgårdsanläggningar tillhör arbeten som tar mycket tid av Dig/Din personal, skärskild under sommarmånaderna, låt oss göra jobbet!

ROTAVDRAG GÄLLER


Dränering, vatten, avlopp och snickerier 

RUTAVDRAG GÄLLER


Gräsklippning och skötsel av trädgård. 

Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!