Underhåll

Underhåll

Underhållsarbete

Gräsklippning

Slåtter

Ogräsrensning

Kantsten rensning

Häckklippkning

Vattning

Plantering

Arborist

Trädfällning

Beskärning/ hamling

Vi är ett företag med utbildade arborister (trädmästare)/trädfällare.

Naturligtvis är vi helförsäkrade och godkända av arbetarskyddsstyrelsen för friklättring och arbete med motorsåg i träd.

Snöröjning

Skottar tak, gångar, terraser mm.

Snöröjning med maskin av vägar, trotoarer och parkeringar mm

Vi är proffs inom skötsel!

Vi har lång erfarenhet av underhållsarbete inom alla grönområden. Både i den kommunala och privata sektorn. Vi arbetar med totala entreprenörskap eller ett enskilt uppdrag.

Skötsel av grönytor eller andra trädgårdsanläggningar tillhör arbeten som tar mycket tid av Dig/Din personal, skärskild under sommarmånaderna, låt oss göra jobbet!

ROTAVDRAG GÄLLER


Dränering, vatten, avlopp och altaner vid hus samt snöskottning av tak.

RUTAVDRAG GÄLLER

Gräsklippning och skötsel av trädgård.

Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!